Navigácia

Fotogaléria

 • Vážení rodičia,

  aj naďalej ste povinní predkladať po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

 • Dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. sa uskutoční v jedálni MŠ plenárne a po ňom triedne zasadnutie Rodičovského združenia.

  Tešíme sa na Vašu účasť Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka školy

 • Milí rodičia našich najmenších novoprijatých detí

  Prvé dni Vášho dieťatka v MŠ budú trošku náročné. Noví ľudia, nové prostredie, väčšie nároky a preto Vás prosíme, aby ste nám pomohli s adaptáciu detí na MŠ.

  Naše odporúčania a pokyny:

  1. zoznamy detí a ich umiestnenie do tried budú v visieť v každom vchode pred triedami na dverách alebo nástenkách,
  2. prosíme, obmedzte rozlúčku s dieťaťom v šatni ( dajte si božtek, postískajte sa, pozdravte a šup do triedy),
  3. v šatni má každé dieťa svoju skr
 • Vážení rodičia, ktorí ste podali Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej MŠ, boli Vám zaslané Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ do Vašej elektronickej schránky. Ak nemáte zriadenú túto schránku, je potrebné podpísať a prevziať toto Rozhodnutie najlepšie osobne v MŠ (obaja zákonní zástupcovia), alebo Vám bude zaslané na adresu s doručenkou do vlastných rúk.

  Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka MŠ

Streda 5. 10. 2022

Prázdniny

V mesiaci júl 2022 bude v MŠ prerušená prevádzka.

Náhradná MŠ - Cintorínska

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

POČÍTADLO NÁVŠTEV

Počet návštev: 1430446

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
  odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria