Navigácia

Fotogaléria

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album MHK u nás .

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album 8. trieda: Projekt - Adamko Goralik .

  Na projekte Adamko Goralik a ľudové piesne sme začali pracovať v týždni od 28.11. - 2.12.2022. Nadviazali sme na projekty z predchádzajúcich rokov, pri ktorých oboznamujeme deti so spôsobom života ľudí na vidieku, hlavne v našom regióne. Deti spoznávali tradičný ľudový goralský odev, porovnávali ho s dnešným oblečením, porovnávali si, akou pokrývkou hlavy sa chránili ľudia v minulosti (goralský klobúčik) a aké pokrývky hlavy používame dnes - čiapky. Pri výtvarných činnostiach si deti ozdobovali maketu goralského klobúčika a inou technikou vytvorili čiapky a šály. Deti sa oboznámili aj s regionálnym folklórom, vypočuli si goralskú ľudovú pieseň "Kolo mego ogrodecka" a porovnávali nárečové výrazy so spisovnými výrazmi.Charakter piesne vyjadrili jednoduchými pohybmi. Prostredníctvom nášho projektu vedieme deti k využívaniu rôzneho odpadového materiálu - postavičky v krojoch boli vytvorené z rôznych druhov recyklovaného papiera (staré kalendáre, plagáty, obalové kartóny). Deti si tak uvedomujú, že použitím recyklovaného materiálu chránime životné prostredie. Projekt sme ukončili v januári pri tvorbe klobúčikov.

 • Chystajte si deti masky

  bude ples a bál,

  24.01.2023 (utorok),

  bude v škôlke

  KARNEVAL

 • Vážení rodičia,

  mesto Kežmarok na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok:

Streda 1. 2. 2023

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

POČÍTADLO NÁVŠTEV

Počet návštev: 1457012

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
  odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria