Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Výzva s DPH 22.07.2020 06.08.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.1 s DPH 22.07.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.2/1 s DPH 22.07.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.2/2 s DPH 22.07.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.2/3 s DPH 22.07.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.4 s DPH 22.07.2020 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Detské ihrisko MŠ Kuzmányho - Príloha č.3 - Zmluva 8 625,72 s DPH 22.07.2020 07.08.2020 30.09.2020 26.08.2020 Veríme v Zábavu s.r.o. Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Strana 1 s DPH 22.07.2020 07.08.2020 29.12.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Strana 2 s DPH 22.07.2020 07.08.2020 30.12.2021

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria