Profil materskej školy

 

Charakteristika materskej školy 
 
MŠ je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od roku 2002. (Zriaďovacia listina č. 21046/13638/019 z 21.3.2002). V zriaďovacej pôsobnosti mesta Kežmarok od roku 2003.
 
Materská škola je 8-triedna. Poskytuje celodennú prevádzku a starostlivosť deťom vo veku od 2-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou, venuje sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so špeciálnymi potrebami podľa dopytu. Umožňuje integráciu detí. Je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu.
Triedy s príslušnými priestormi sú na prízemí a na poschodí. Do budovy školy vchádzame štyrmi samostatnými vchodmi. Na prízemí je miestnosť pre prevádzkových pracovníkov s príslušenstvom,  jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, kancelária pre pracovníčku PaM, riaditeľňa, zborovňa a sklady. V účelových priestoroch sa nachádza sušiareň so samostatným vchodom. Okolo MŠ je dvor a školský pozemok. Nad vchodom do budovy v každom pavilóne sú zrekonštruované  terasy, ktoré sa využívajú na cvičenia a pohybové aktivity detí. V budove sa nachádzajú aj dve átriá, ktoré po úprave využívame na športovanie a oddych. 
 
Materská škola je v prevádzke v čase od 6,00 hod. do 16,30 hod.
 
Riaditeľka MŠ: 052-456 87 24, 0917 345 953
Konzultačné hodiny riaditeľky:
utorok - štvrtok:   12.00 - 14.00 hod.
nepárny týždeň : 14.30 - 15.30 hod. 
 
Školská jedáleň: 052 456 87 25
Konzultačné hodiny vedúcej jedálne:
denne 13.00 – 14.00 hod.
odhláška detí zo stravy do 8.00 hod.
 
e-mail: mskuzmanyhokk@centrum.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria