ŠKVP POHYBOVÝ PROGRAM TAJOMSTVÁ PRÍRODY

 

TAJOMSTVÁ    PRÍRODY

 

 

 VRÚCNA PROSBA STROMOV:

                                                                           ČLOVEK,

                                                                     ja dávam teplo Tvojmu

                                                              domovu za mrazivých zimných nocí,

                                                          ja Ťa chránim sviežou tôňou v letnom žiari,

                                                                 keď horúce slnko páli,

                                                                som široká posteľ, uspávam ťa,

                                                            som rodinný stôl, nakŕmim Ťa,

                                                            zo mňa staviaš lode, domy,

                                                               vyrezávaš hojdacie koníky,

                                                                          porisko motyky,

                                                          som brána, skriňa i hračka pre deti,

                                                            som Tvoja kolíska a som Tvoja rakva,

                                                       verným spoločníkom počas celého života,

                                                                      a preto vrúcne prosím Ťa:

                                                                                  CHRÁŇ

                                                                                STROMY,

                                                                                  LESU

                                                                              NEUBLIŹUJ!

 

 

                          EKOLOGICKÁ HYMNA                                                                               

1.Keď sme išli na huby, leteli tri holuby. Priniesli nám správu – ktosi páli trávu.

2.Keď sme išli do lesa, potkli sme sa o kolesá. Komu asi chýbajú, keď sa v lese váľajú?

3.Rybka smutne pozerá. „Pomóc!“ kričí z jazera. Fľaše všade plávajú, do šupín nám vrážajú.

4.Prišli baby, dievčatá, sprejujú sa do zlata. Freón je, ver, nezdravý, všetkých nás tu otrávi.

5.Dajme papier do zberu, aj železo zoberú. Všetko vieme využiť, pomôcť zemi nech je fit!

6.Chceme všetci zdravo žiť a prírodu zachrániť. Nik nežije iba sám, pripojte sa, ľudia, k nám!

Refrén:

Nedajme si zdravie ničiť, nedajme si zdravý vzduch, nedajme si čistú vodu, nech z pramienka môžme piť!

 

 

EKOVLÁĆIK- SEPARÁČIK

Fučí vláčik – ekovláčik,  unavený ako dráčik.                       

Celý týždeň odpad zbiera,  kolieska si poodiera.                     

V potôčiku staré vrece, samé handry v ňom

vyčistili ľudia skrine, vypratali dom.                       

Znečistili ľudia les, vyčistím ho ešte dnes.

Tento vagón papier vezie,  čo zbierali deti v lese.

Veľa ho je na ulici,zbierajte ho, nezbedníci!

Každý múdry človek vie, čo príroda odpovie,

keď jej bio – odpad spraví, z konárikov suchej trávy.                                                                  

Vláčik veľa odpadu má,  viete deti, kam ho schová?

Stará piecka, hrnce, plechy, odpadová rúra, strechy,                         

klince, drôty, ba aj kliešte! Čože k tomu dodať ešte?            

Do sklární a papierní, kde ho stroj zas premení.

Bude papier, pastelky, pre detičky do škôlky.

 

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

Cieľ: formou zážitkového učenia získať vedomosti, zručnosti a ochranárske postoje k životnému prostrediu. Získať na zemi miesto, kde sa budú cítiť bezpečne a šťastne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie, kde sa naučia pracovať tímovo.

KOMPETENCIE:

- používať v činnosti všetky zmysly

- správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných

- uvedomovať si vlastnú identitu

- odhadovať svoje možnosti a spôsobilosti

- uvedomovať si dôsledky svojho správania vzhľadom na svoje okolie

- zaujímať sa o dianie v bezprostrednom okolí

- správať sa empaticky k svojmu okoliu

- hrať sa a pracovať vo dvojici, v skupine, kolektíve

- odovzdávať ďalej osvojené poznatky

- porovnávať podobnosti a rozdielnosti predmetov a javov

- prejavovať postoje a úsudky na aktuálny stav prírody

- hodnotiť spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé

- prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o nové skutočnosti a zákonitosti prírody

- pozorovať, skúmať a experimentovať

- aplikovať v hre, v rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti

- klásť otázky a hľadať na ne odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov

- učiť sa spontánne, na základe vlastných zážitkov a skúseností

- prejavovať radosť zo samostatne získaných  informácií

- vnímať krásu prírody a prírodných úkazov        

REALIZÁCIA:  - pri pobyte vonku                                                             

                       - spoločné akcie v prírode                                                             

                       - turistické vychádzky do blízkeho okolia                                

                       - školské výlety                                                                          

                       - pracovný zošit – „Zdravá škôlka“                                           

                       - kniha – „Veľká kniha malého školáka o prírode“             

                       - svetové dni...                                                                             

ENVIRONMENTÁLNY KALENDÁR :                                                                                                                                                                                                                                                           4.10.  Svetový deň zvierat                                                                                                                              

18.10.  Svetový deň chôdze                                                                                                                            

 7.11.  Deň bez kožušín                                                                                                                            

21.3.  Deň astronómie                                                                                                                               

22.3.  Svetový deň vody                                                                                 

23.3.  Svetový meteorologický deň                                                                                                                       

1.4.  Deň vtákov                                                                  

7.4.  Svetový deň zdravia

12.4.  Svetový deň kozmonautiky

22.4.  Deň Zeme

5.6.  Svetový deň životného prostredia

                                                                          NAŠA ZEM

                                                                    JE VEĹKÁ ZEMEGUĽA

                                                VESMÍROM SA RADA GÚĹA,

                                                               ABY VOŃAL CELÝ SVET

                                                                        OPATRUJ ZEM

                                                                            AKO   KVET.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria