Krúžky

školský rok 2022/2023

 

Angličtina s "HELEN DORON ENGLISH" v našej materskej škole

HELEN DORON ENGLISH sa zameriava na poskytovanie širokej škály zmyslových skúseností, ktoré vytvoria prirodzené prostredie, kde malé deti nasávajú anglický prízvuk, hovoria prvé slováa vytvárajú si slovnú zásobu. Toto všetko zábavnou formou cez hudbu, pohyb, hru a množstvo precvičovania.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria