ŠKVP POHYBOVÝ PROGRAM TAJOMSTVÁ PRÍRODY

 

   Motto:

 

  S  ADAMKOM K POHYBU, ZDRAVIU A ŠŤASTIU.
 
 
 
  S ADAMKOM - projekt „Adamko hravo zdravo“
   Cieľ: skvalitnenie života detí a rodiny v duchu zámerov deklarovaných v Národnom programe podpory zdravia SR.
 
 
  K POHYBU - „Pohybový program“

   Cieľ: prostredníctvom hier a zážitkov získať vzťah k pohybovým aktivitám a osvojiť si ich na celý život.

 

   ZDRAVIU - projekty „Zdravá škola“, „Evička nám ochorela“, „Zdravý úsmev“

   Cieľ: podpora zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života.

 
 
Ø
  A ŠŤASTIU - projekt „Tajomstvá prírody“

  Cieľ: formou zážitkového učenia získať vedomosti, zručnosti a ochranárske postoje k životnému prostrediu. Získať na Zemi miesto, kde sa budú  cítiť bezpečne a šťastne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie, kde sa naučia pracovať tímovo.

 

                                     

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria