RADA RODIČOV v školskom roku 2022/2023

 

Rada rodičov spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí ( zhromažďuje námety, návrhy riešení, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania), pri organizovaní akcií a aktivít MŠ, kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami rodičovského združenia,....

                 

 

Členovia rady rodičov:                             

 

1. trieda A hore:              Mgr. Martina Vladiková

2. trieda A dole:               Michaela Bartková

3. trieda Jedálenská:      Mária Žembová

4. trieda B hore:              Mgr. Mária Mladučká

5. trieda B dole:               Lucia Čillíková

6. trieda C hore:              Stanislav Boršoš

7. trieda C dole :             Mgr. Lucia Lešková  

8. trieda C dole:              Simona Šugareková

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria